Afrikanerkind

Dit is met trots en opgewondenheid dat Polsslag Voortrekkers die Afrikanerkindkenteken, vir Gr. 7 penkoppe en drawwertjies, aanbied vanaf Vrydag 11 Mei tot Sondag 13 Mei 2018.

Die doel van hierdie spesialisasie is om ‘n liefde te kweek vir wat eie is aan die Afrikaner, dit is ook dan een van die belofte kentekens wat deel vorm van die Voorslagtoekenningproses. Ons gaan leer van ons kultuur, ons taal, geskiedenis en tradisionele speletjies. Ons gaan Saterdagmiddag ‘n paar monumente in ons omgewing besoek. Sondag sluit ons die spesialisasie af by NG Gemeente Doornkloof. Sondag se erediens is deel van die spesialisasie en die bywoning daarvan is verpligtend.

INSKRYWINGS: Die aanlynvorm hieronder.
SPERDATUM:
Dinsdag, 9 Mei 2018
KOSTE: R120 per persoon
BANKBESONDERHEDE:
Polsslag Voortrekkers
ABSA Tjekrekening 600 511 262
Verwysing:  AK[Gr][Van en Naam] byvoorbeeld: AK8VDBERGSANNIE
Stuur die bewys van betaling aan finansies@polsslag.co.za.
KURSUSTYE: Vrydag 11 Mei 17:00 – 17:30 Registrasie, aandprogramme begin 17:30 – 22:00
Saterdag 12 Mei 7:00 – 7:30 Registrasie, programme begin 7:30 – 21:00
Sondag 13 Mei 8:30 Registrasie Kerkdiens begin 9:00 – 10:00  (NG Gemeente Doornkloof,Leonie straat, Die Hoewes, Centurion)
VERBLYF: Hierdie is nie ʼn oorslaapkamp nie.
SAAMBRINGLYS:

Spandrag vir Saterdag- tekkies vir speletjies en uitstappie

Formeledrag vir Sondag

Bordesak,pet en sonbrandroom,notaboek en pen,kussing en kombers

Enige item wat vir julle familie belangrik is – met sy storie

VOORAFWERK: Kry asseblief inligting oor ʼn Afrikaanse digter, skrywer, kunstenaar of akteur (let wel net een van die bogenoemde), ons gaan dan in groepsverband oor jou persoon gesels: Vertel iets van die persoon, wat het daardie persoon vir die Afrikanervolk beteken, ʼn lysie van drie van sy/haar werke en dan moet jy ook vir ons vertel waarom jy hierdie persoon gekies het.

 

 

%d bloggers like this: