Wapadrand GGN

INSKRYWINGS:
  1. Betaal die betrokke fooi oor in Polsslag Voortrekkers se bankrekening.

Tjekrekening: 600 511 262
Takkode: 632 005
Verwysing: Voorletter en van, lid se graad en die betrokke kortkode (hierdie kortkode sal saam met die spesifieke inligting van die aktiwiteit gegee word). ʼn Voorbeeld van ʼn goeie verwysing is: PRoux 6 SWGGA

Stuur die bewys van betaling aan finansies@polsslag.co.za.

BAIE BELANGRIK: Sertifikate word uitgereik volgens die spelling op die inskrywing. Ouers word versoek om asseblief seker te maak dat die vorms korrek en volledig ingevul is.

SPERDATUM: 10 Augustus 2018 of wanneer die maksimum aantal ontvang is.
DATUM: Vrydag 24 Augustus tot Sondag 26 Augustus 2018
VERVOER: Eie vervoer na en van kamp
PLEK: Altelekker kampterrein – Plot 65, Doornkloof, Pretoria – oos (naby St George Hotel)

GPS: S 25 54.176, O 28 15. 163

%d bloggers like this: